Milan Rúfus, Závažná Poruba

Naveky závažná.
Len cesta zarúbaná.

Čosi, čo nemá dna.
Živá a krásna rana.

Svetielko večné v nás,
nesie ho v ruke dieťa.

Nesfúkne mu ho čas.
A útle premôže ťa.

Zvuk tichej stálosti
a sľuby nezlomné,

a balzam na kosti - to všetko je v tom mene.

Naveky závažná.
Stále ti bude takou.

Plnosťou do prázdna.
Svitaním do súmrakov.

(rukopis diela...)

Pripravujeme

Sobotné večery o 18:00 h:

  • 21. decembra 2018
  • 5. januára 2019

Večer veršov, čítanie z publikácií vydaných OZ Naveky závažná

Milí priatelia, predstavujeme vám webovú prezentáciu Domu Milana Rúfusa.

Dom, v ktorom básnik Rúfus a jeho sestra Oľga, známa režisérka, vyrastali, získala obec Závažná Poruba do svojho vlastníctva po smrti matky Zuzany Rúfusovej.

Obec Závažná Poruba spolu so Žilinským samosprávnym krajom a Liptovským múzeom pripravila ku dňu 80-tych narodenín majstra otvorenie expozície, ktorá je prvým krokom k budovaniu Domu Milana Rúfusa ako miesta, kde záujemcovia môžu získať okrem informácií aj inak dostupných – zážitok na sebe – v atmosfére rodičovského domu, ktorý, ako to vyplýva z viacerých zainteresovanej verejnosti známych rozhovorov s majstrom, podstatne formoval jeho emocionalitu vzhľadom rodičov k sebe navzájom i k svojim deťom a "naladil" ho na celý život.
Skromné zariadenie domu murára by chcelo signalizovať, že nielen materiálno je hodnotou, ktorá dáva človeku skutočné bohatstvo. Znalci Rúfusovej poézie a prózy by uvedené konštatovanie vedeli doložiť mnohými literárnymi textami.
Návštevník má možnosť presvedčiť sa o "etickom maximalizme" Rúfusa aj vo viacerých myšlienkach vybraných z knihy Vincenta Šabíka Rozhovory so sebou a s tebou, ktoré sú pripravené ako spomienka na toto vzácne miesto.
Zatiaľ za najvýznamnejšie exponáty možno považovať rukopis začiatočníckych veršov s kritikou murára Jána Beťku, ďalší rukopis prvotín s názvom Verše v búrke a zbierku Akordy duše venované na Vianoce 1946 otcovi k narodeninám.
Za vzácnosť tiež považujeme bustu od akademického sochára Teodora Baníka, portrét od J. Špitza, fotografiu od M. Martinčeka a aktuálny súbor fotografií od Róberta Miku.
K dispozícii je publikácia Naveky závažná, jazykovo vhodná aj pre potomkov slovenských vysťahovalcov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí (angličtina, nemčina, poľština). Knižočka ponúka inú než obvyklú optiku – ponúka pohľady obyvateľov obce na svojho známeho rodáka.
Každoročne v decembri je možné zúčastniť sa tradičnej kultúrnej akcie obce s názvom Štebot v rodnom hniezde. Rodáci vtedy recitujú verše rodáka.
K výročiu úmrtia (11.1.) organizuje DMR stretnutia špecialistov a rodičov, ktorí sa venujú deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Toto je posolstvo Milana Rúfusa – otca.
Vyznavači Rúfusovej filozofie života a básne, ktorí šíria jeho posolstvo, majú po dohovore možnosť prenocovať v tomto jedinečnom prostredí za darček, ktorý DMR venujú, zistiac, čo v ňom chýba.
PaedDr. Soňa Barániová