Ďakujeme našim sponzorom:
  • ROTARY CLUB, Liptovský Mikuláš
  • AGRIA, a.s., Liptovský Ondrej
  • OZO, a.s., Ružomberok
  • pán Dušan Piatka, Liptovský Mikuláš
  • pán Ľubomír Rapoš, akademický maliar, Modra
  • pán Leo Bednárik, Bratislava (dar Ing. Múranicu)
  • K-CERO, Nitra
  • pán T. Frackowiak
  • pán W. Wojas