Pripravujeme

Sobotné večery o 18:00 h:

  • 21. decembra 2018
  • 5. januára 2019

Večer veršov, čítanie z publikácií vydaných OZ Naveky závažná


 

Akcie v roku 2016:

- v zahraničí v roku 2016

január – Lopušná

celopoľská konferencia učiteľov – členov OZ „Drogami Tischnera“, zameraná na celoživotnú filozofiu kňaza Tischnera a Majstra Rúfusa v súvislosti s teóriou Tvorivo-humanistickej výchovy profesora Zelinu.

marec – Krakow, Nová Biala

- Rúfus medzi Slovákmi v Poľsku – koncert zhudobnených Rúfusových básní – Soňa Jány

- doma v roku 2016:

august – Bratislavské kreatívne leto – Spomienky z hniezda (Pavel Baráni, Kveta Staroňová, Soňa Jány, Soňa Barániová)

- Oldtimer  Rallye Tatry

- Modlitba za Slovensko (recitátorka Kveta Staroňová, spevák Janko Svetlan Majerčík a hosť Erik Gemzický)

výdavky v roku 2016:

akcie, upratovanie, pranie, mangľovanie, priebežne "mamin mrežovník", divadlo pre MŠ a plánovane Dni Milana Rúfusa v decembri - cca 600 eur

zdroje: občasné skromné sponzorstvo, 2 % z daní

Akcie v roku 2015:

v zahraničí v roku 2015:

Rádio Krakow – beseda, vydanie publikácie Pokorne a na kolenách gminou Nowy Targ

predstavenie DMR v Poľsku

doma v roku 2015:

- predstavenie družobného Múzea Tischnerowka v Závažnej Porube

- Dni Milana Rúfusa:

Hostia:

  • Janka Bernáthová – Lehotská – recitál
  • František Barna: Teologické prahy v diele Milana Rúfusa – výklad

výdavky v roku 2015:  cca 1800 eur

 

Za sponzorstvo ďakuje Občianske združenie Naveky závažná Rotary clubu v Liptovskom Mikuláši, Agrii a.s. Liptovský Ondrej, Obecnému úradu v Závažnej Porube za úhrady základnej prevádzky (elektrina, voda) Občianske združenie je moderná forma združovania občanov s rovnakými záujmami. Nie je to konkurencia, skôr doplnenie aktivít obvyklých inštitúcií štátu a samosprávy.

Pozývame k spolupráci.

Bc. Pavel Baráni, predseda, v.r.

Ing. Michal Rumanský, podpredseda, v.r.

 

©2016