11. januára tohto roku si zástupcovia obce a Občianskeho združenia Naveky závažná pripomenuli výročie úmrtia Majstra. Odznela esej študenta Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom o podstate ľudskosti, poetické slovo rodáčky Kvetoslavy Staroňovej, ale aj montáž veršov zo zbierky Ako stopy v snehu od novej členky občianskeho združenia pani Želmíry Mišútovej z Martina.

Žiaci Základnej školy Milana Rúfusa zapálili svetielka vlastnoručne vyrobených kahančekov a zarecitovali báseň Škola, ktorá je ich mottom.

Prítomní si po položení venčeka a kvetov pospomínali na zážitky počas života básnika v teple Penziónu Zivka.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová-, foto: -Dušan Migaľa-, ©2018