m rDecember, január ­ čas najsilnejšej zimy, ale aj silných spomienok na Majstra slova, nášho rodáka Milana Rúfusa.

„Všeličo som v živote stratil, ale pamäť na hniezdo nie“

píše v jednom zo svojich listov do Závažnej Poruby. 01

On nikdy nezabudol na nás, na obyčajných ľudí pod Poludnicou, my tiež nezabúdame na neho.

02V deň výročia narodenia ale aj smrti básnika silnejšie ako po iné dni spomíname, recitujeme jeho verše, zapaľujeme sviečky na Porubskom cintoríne. A nielen rodáci.

 

 

Text: -Katarína Devečková-, foto: -Zuzana Hlavnová, -archív DMR-, ©2018