Iste nie je príkladom len Goetheho dom, pri ktorom slová v nadpise vyslovil M. Rúfus.

 Poliaci sa o "svoju studničku" - hrob, múzeum, ale aj myšlienkové posolstvo ks. Józefa Tischnera starajú minimálne rovnako dobre.

Preto kvety a kahance zo Slovenska boli len súčasťou spomienok iných – tých, ktorí si tiež 12.3.2015 pripomenuli deň výročia narodenia vynikajúceho kňaza, filozofa, vysokoškolského učiteľa a výnimočne empatického človeka.

Kvety uvädnú, kahance zhasnú, treba udržať pri živote posolstvo. Za týmto účelom sa v ten istý deň uskutočnilo rokovanie zástupcov obce Závažná Poruba a Občianskeho združenia Naveky závažná s vojtom gminy Nowý Targ a riaditeľkou múzea Tischnerówka.

Výsledkom bola konkretizácia pôvodnej dohody o výmene skúseností v oblasti kultúry.

13. júna 2015 navštívia Porubänia Lopušnú, aby predstavili  Dom Milana Rúfusa a 26. septembra navštívia zástupcovia gminy Nowý Targ a múzea Tischnerówka Závažnú Porubu. Knižočku Pokorne a na kolenách (Rúfus – Tischner) vydá gmina.

Na pozvanie organizátorov 15. Dní Tischnera v Krakowe bude o podobnosti životnej filozofie oboch géniov v rádiu Kraków hovoriť autorka reflexie Pokorne a na kolenách PaedDr. Soňa Barániová.

Pôvodne plánovaný koncert zhudobnených Rúfusových básní bude zatiaľ svetielkom do ďalších spoločných stretnutí, aby poľskí poslucháči mohli vnímať nielen krásu hudby Dady Klementovej a krásu spevu Soni Jány, ale aj krásu myšlienok Majstra v poľštine.

V poslednú júlovú nedeľu je možné zúčastniť sa ochutnávky tradičných poľských jedál v priestoroch Tischnerówky.

Všetkým, ktorí sa akcií zúčastnia prajeme dobrý pocit z duchovných alebo materiálnych pokrmov.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -sb-, foto: -dm-, ©2015