V dňoch 8. - 10. januára 2016 sa zúčastnili zástupcovia OZ Naveky závažná celopoľskej konferencie organizovanej OZ Drogami Tischnera pre učiteľov tzv. tischnerovských škôl, t.j. škôl, ktoré nesú meno ks. Józefa Tischnera.

Predseda OZ Pavel Baráni hovoril o prechode slovenských škôl pod samosprávu obcí a miest, Soňa Barániová priblížila poľským učiteľom teóriu slovenského profesora Mirona Zelinu- Modifikácia správania, muzikanti pod vedením G. Cibiru boli dôstojnou konkurenciou známej poľskej folklórnej skupiny Mladí Lopušňania.

Jeden z organizátorov a gestor akcií Wojciech Bonowitz vyjadril prianie prísť so skupinou postihnutých detí, o ktoré sa stará, do domu otca Zuzanky Rúfusovej.

Spolu s ním prídu učitelia z Rogožníka, školy, ktorá má partnerské vzťahy s miestnou ZŠ v Závažnej Porube.

Konferencia až neuveriteľne úspešne naplnila slová ks. Tischnera a aj Majstra Rúfusa:

... v prvom rade som človekom.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová-, foto: -Piotr Fajfer-, spracoval: -webm- ©2016