Na pozvanie OZ Zhoda z Bratislavy sa ako protagonisti programu zúčastnili v LETNEJ ČITÁRNI U ČERVENÉHO RAKA členovia OZ Naveky závažná:

Pavel Baráni ako starosta v čase otvorenia Domu Milana Rúfusa a súčasný predseda OZ Naveky závažná,

Kvetka Staroňová, recitátorka,

Soňa Barániová, kustód a správca.

Príjemným oživením už tradične boli zhudobnené básne Majstra, ktoré spievala Soňa Jány.

Záver podujatia sa niesol v znamení jednej z Rúfusových esejí: ...okoštujte, čo sme dnes napiekli my.

Asi sme sa obdarovali- hostia i domáci – navzájom - my zo Závažnej Poruby svojskými spomienkami a plná letná záhrada nebývalým záujmom.

"Chlebové" mesto Bratislava, ako ho nazval básnik, nezabudlo na doživotné dieťa Závažnej Poruby - Majstra Rúfusa.

Text: Soňa Barániová, ©2016