Úžasná sila vnútorného vyznania mnohých básní Rúfusa inšpiruje „príbuzné duše“ k rovnakému prežívaniu a rovnakému mysleniu.

Nezávisle pani Dada Klementová a pán Ján Svetlan Majerčík vydali CD s názvom Stretnutie.

Nezávisle pani architektka Krivošová a OZ Naveky závažná nazvali návrh gobelínu a spomienkovú akciu Modlitba za Slovensko.

Stretli sme sa 28.8.2016 v nedeľu na dvore u Rúfusov, aby sme rozsievali Majstrovo posolstvo

  • piesňou
  • recitovaným slovom
  • prozaickým slovom v besede
  • „maminým“ mrežovníkom
  • domácim chlebíkom a slaninkou.

Vďaka patrí Kvetke Staroňovej, Jankovi Majerčíkovi, ale aj hosťovi večera Ing. Erikovi Gemzickému, ktorý spolu s predsedom OZ Naveky závažná Bc. Pavlom Baránim začali uvažovať o spolupráci v prospech zachovania pamiatky, ktorej hodnotu pre Slovensko si mnohí ani neuvedomujú - Domu Milana Rúfusa.

O tom, že akcie v Závažnej Porube majú svoju úroveň svedčí aj prítomnosť Ing. Tibora Kepencaya, PhD., ktorý pricestoval až z Bratislavy.

Treba len veriť spolu so štúrovcami: „... málo nás je, málo, ale nič to preto, bez sto lastovičiek bude ešte leto“.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová-, foto: -Katarína Devečková-, ©2016