Bohuš Kováč v eseji, ktorú zaslal obci pri príležitosti 60. narodenín básnika, píše: Zvony sú jednou z najpôsobivejších básnických zbierok Milana Rúfusa. Motív zvonov sa opakuje aj v iných zbierkach a zvony hlaholia aj vtedy, keď o nich básnik nehovorí. Pre tých, ktorí počuli v Porube zvony po nociach pri požiaroch a za dňa pri sviatkoch, majú iný zvuk ako pre iných.

Správna rada OZ Naveky závažná prispieva na zbierku obce za účelom opravy zvonov a pretože cez zbierku Zvony ide o vec nielen obyvateľov Poruby, ale všetkých, ktorým záleží na udržaní posolstva MAJSTRA, vyzýva k príspevku aj členov občianskeho združenia Naveky závažná, ale aj ďalších milovníkov poézie a životnej filozofie Milana Rúfusa.

Text: -Soňa Barábniová-,©2016