„Tá najsprávnejšia modlitba je, keď sa modlíme svojím životom.“ Iní v tejto súvislosti hovoria o komunikácii činmi.

A čo my? Nasledovníci tých, čo už všetko povedali... V uplynulom roku sme v OZ Naveky závažná odštartovali tradíciu stretnutí s názvom Modlitba za Slovensko. Stretnutí, ktoré chcú v slávnych augustových dňoch pripomenúť minulé i súčasné hodnoty nášho národa.

V tomto roku bola protagonistkou programu Mgr. Daniela Fiačanová, rodená Jambrichová, dlhoročná odborná pracovníčka múzea Tatrín. Pripomenula nám, čím všetkým prispel k vývoju slovenského národného života Jozef Miloslav Hurban. Uctili sme si tak dvestoročnicu jeho narodenia.

Prítomní si tiež chvíľkou ticha a Rúfusovou básňou Cesta uctili pamiatku nedávno zosnulej legendy slovenského folklóru Štefana Nosáľa.

„To hniezdo uvil Stvoriteľ...“ píše sa v básni. Ale bývame v ňom my všetci, a teda my všetci máme možnosť prispieť k tomu, aké bude naše „hniezdo“.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text:-S. Barániová-, foto: - Katarína Devečková-, spracoval -webm-©2017