Preklady Milana Rúfusa
• Jozef Kajetán Tyl: Strakonický gajdoš. 1952,
• František Xaver Šalda: Dieťa. 1953,
• Sergej Jesenin. Belá rus. 1957 (zastúpenie vo výbere),
• Michail Jurievič Lermontov. Kňažná Ligovská - Hrdina našich čias – Maškarný ples. 1959,
• Adolf Hoffmeister: Spievajúce Benátky. 1960,
• Milan Kundera: Majiteľ kľúčov. 1962,
• František Hrubín: Dvakrát sedem rozprávok. 1965, 1972, 2006,
• Henrik Ibsen: Peer Gynt. 1966,
• František Hrubín: Oldřich a Božena, 1969
• František Hrubín: Kráska a zviera. 1976,
• František Hrubín: Poémy. 1977,
• František Hrubín: Malá rozprávka o repe. 1978,
• František Hrubín: Čo tie očká vidia. 1978,
• František Hrubín: Ako sa chytá radosť. 1978, 1984, 1997,
• Jan Čarko: Čarokruh. 1983,
• José Martí: Znamenia života. 1988,
• Preklady: Ibsen, Puškin, Lermontov, Jesenin. 1989,
• Jaroslav Seifert – Josef Paleček: Gúľalo sa gúľalo. 1991.