Z návštevy Domu Milana Rúfusa.

Zo stretnutí s pánom Milanom Rúfusom, mojím učiteľom na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Spomienky žiaka doc. Antona Gajdoša.