Slová sú rušivé. Chvejem sa do hĺbky duše, plačem, kľačím, velebím Boha, nášho Otca, že nám dal takýto nesmierny dar. Modlím sa, aby každé slovo, ktoré Milan Rúfus sial, mohol náš národ v bohatstve úrody žať. Znovu a znovu.

Mária


Dotkla som sa zeme, kolísky, aj anjelov. Tiché a krásne ďakujem.

S láskou Lucia


Poézia – a najmä poézia Milana Rúfusa – je liek na dušu.

Vladimír Petrík, literárny kritik


Ďakujeme za nádherný zážitok a načerpanie rodinného tepla.

Vyučujúci a študenti Hotelovej akadémie v Lipt. Mikuláši


Prišli sme náhodou. Bolo to krásne.

Starostka z východného Slovenska


Ďakujem za profesionálny zážitok.

Ladislav Kamenický, Nitra


Ďakujeme všetkým, čo s takou úctou a citom zachovali Dom Milana Rúfusa pre nás a naše deti.

Pavel Kotanček, t.č. Essex


Skláňame sa pred ľuďmi, ktorí robia jeden z „obyčajných“ ľudských životov večným.

Chovanová, Zvolen


Milan Rúfus je slovenský poklad. Ďakujeme za jeho večný odkaz a človečinu blízku rovnako vzdelanému ako aj jednoduchému človeku.

Oľga Tibenská, Bratislava


Výnimočná prezentácia výnimočnej osobnosti.

Chlebová, OSÚ Lipt. Mikuláš


S hlbokou poklonou rúfusovskému domu a rodu.

Rybákovci, Gelnica


Ďakujem. Za dar básne, drahý Majstre, za dar domova, drahí zo Závažnej Poruby. Za mamkin mrežovník.

Jela F.


Duch Rúfusovcov zostal v tomto dome a ja som povďačná, že som si ho mohla pripomenúť aj po mnohých rokoch.

Elena Chovanová, Mgr. Art.


My, občania Demänovej sme s Majstrom Rúfusom spojení cez nášho rodáka Igora Rumanského, ktorý neraz prehlásil, že Rúfus a jeho poézia mu pomáhajú byť lepším.

Za návštevníkov z Demänovej Kveta Zelinková – Rumanská


Merci.

Sylvia Gamez – Paríž


Nech anjeličkovia strážia tento dom a jeho dušu.

Onka Miklíková


Bedankt.

Joop Meijez, Amsterdam


Ďakujem, že sme sa mohli opäť stretnúť s Milanom Rúfusom.

Danica Kšiňanová – Jurášová


Posvätná úcta k básnikovi nás premohla pri prehliadke domu ... Ceníme si Závažnú Porubu, že sa stará o dôstojnú prezentáciu.

Klub bývalých tanečníc súboru Lúčnica, v ktorom tancovala aj Magda Rúfusová


Dúfam, že tento vzácny dom sa zachová aj pre ďalšie generácie.

Stano Matuška (syn Alexandra Matušku)


Veľmi pekne ďakujeme organizátorom stretnutia pracovníkov zariadení pre deti so špeciálnymi potrebami za myšlienku stretnúť sa v atmosfére tohto domu.

Vodáková, Grajciarová, Drdolová, Vyhnalová


Ďakujeme za príjemné prijatie a posedenie pri čaji, koláčikoch a sušených jablkách. Deti si pripomenuli básnika básničkami z knihy Modlitbičky.

p.uč. Mikulášová a 19 detí z MŠ v Závažnej Porube


S posvätnou úctou vychádzam z tohto domu a ďakujem Básnikovi, že bol a Osudu, že sa narodil medzi nami.

nečitateľný podpis z 29. 3. 2010


Som rada, že práve v deň manželových menín aj vďaka Vám lepšie chápem dušu umelca, hĺbku rodinných tradícií a veľkosť pokorného ducha.

S láskou Aďa Močiliaková (manželka akademického maliara)


Úžasné, milé a nádherné. Tu je človek, tu je i láska, tu on žije medzi nami. Ďakujem Vám za úctu a starostlivosť o pamäť a múdrosť Milana Rúfusa.

Dušan Čaplovič


Vďaka vzácnym poslom z rúfusovského domu v Závažnej Porube, kde sa ukrýva náš národný poklad ...

Ľudmila Hrehorčáková


Milanovi Rúfusovi...

Pán Rúfus, tak veľa ste nám zanechali. Vaše chleby chutia tým viac, čím viac hĺbky a času ich navštívi. Aj Váš hrob je prostý, tak ako Vy...

Akoby ste chceli povedať- toto stačí... Pomníky netreba. Sú vo Vašich knihách. Odlievajú sa každým rokom a zaplavujú obdobia sucha v našich vnútrach...

 Peter Gašparík


Milanovi Rúfusovi...

... jeho próza, jeho básne vždy zostanú pokladom. V našich srdciach, v našej mysli, jeho život príkladom...

 Margita Mrázová


 

 Text pripravila: -Dana Kuľhavá-,