Informácia o činnosti Občianskeho združenia Naveky závažná... pripravujeme