Tohtoročné Dni Milana Rúfusa k nedožitým 90. narodeninám začali v piatok 7. decembra 2018 pietnou spomienkou pri hrobe básnika na porubskom cintoríne.

Nábožné slovo a modlitba seniora Liptovsko - oravského seniorátu Mgr. Stanislava Gregu, pieseň K Tebe ó, Bože, môj, spoločná Modlitba Pánova, verše Majstra, príhovory, kytice kvetov, plamienky sviec - pozdravy do nebies.

Štebot v rodnom hniezde otvoril videofilm Ľubomíra Patscha hovoriaci o tom, ako Závažná Poruba uchováva posolstvo svojho veľkého rodáka.

Potom sa Štebot ústami rodákov ozýval sálou kultúrneho domu. Malí aj veľkí recitovali, spievali, hrali, tancovali. Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni osobnou spomienkou na Milana Rúfusa poukázal na pokoru a skromnosť, ktorá sa niesla jeho celou tvorbou aj životom. V eseji Plachý hosť v podaní Vladimíra Pavlíka, evanjelického kňaza, básnik hovorí, že ak by mohol, pozval by si k vianočnému stolu svoje detstvo.

V predvianočnom čase svojou detskou úprimnosťou pozdravili uja básnika najmenší rodáci z materskej škôlky. Tí väčší, ktorí sedia v laviciach školy, do ktorej chodil Milan Rúfus, v dramatizácii rozprávky O Mechúrikovi - Koščúrikovi potvrdili, že ich škola je hodná mena, ktoré nosí vo svojom názve. Milan Rúfus vyrastal v murárskej rodine. Rodáčka a recitátorka Kvetka Staroňová pozdravila Majstra jeho básňou Murári a FS Poludnica Privítankou murárov. Spev svojej matky vnímal Milan Rúfus už od kolísky. Spevom ho prišli pozdraviť aj speváčky Ženskej speváckej skupiny v Závažnej Porube.

Recitácie Elenky Chovanovej, Katky Migaľovej a Nikolky Dvoranovej sú dôkazom toho, že verše Milana Rúfusa v jeho rodnom hniezde budú znieť stále, z generácie na generáciu.

Zvuk fujary Ivana Brosku a harmonika Tibora Plchu umocnili sviatočnú atmosféru popoludnia.

Vyvrcholením večera veršov bolo uvedenie básnickej zbierky Kataríny Devečkovej pomenovanej Doma je doma. Knihu uviedla myšlienkami básnika správkyňa Domu Milana Rúfusa Soňa Barániová. Starosta Pavel Beťko ocenil autorku veľkou kyticou kvetov. Obrazová koláž na zhudobnenú báseň Naveky závažná uzatvorila slávnostný program venovaný nedožitým 90. narodeninám Majstra.

V sobotu si celé skupiny návštevníkov z Vranova, Bratislavy i Bohuslavíc prezreli expozíciu Domu Milana Rúfusa. V nedeľu na službách Božích odzneli Žalmy v teologickej interpretácii Vladimíra Pavlíka, zborového kňaza a v interpretácii Kvety Staroňovej zazneli Žalmy u Rúfusa. V najbližších dňoch pokračujú sprievodné podujatia: Pozdravy z hniezda a Sobotné večery.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Dušan Migaľa-, foto:- Katarína Piatková-, ©2018