Mesiac po svojej osemdesiatke nás 11. januára 2009 navždy opustil náš rodák Milan Rúfus. Básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí.

Pri príležitosti jedenásteho výročia smrti Majstra slova predstavitelia Závažnej Poruby zapálili svetielka spomienok na jeho hrobe. Pripomenuli život a dielo jeho slovami: "Boh mi dal slovo a ja hovorím. Keď mi ho potom vezme dá ho iným a nič sa nestane..." Ale stalo sa. Básnik nás predišiel do večnosti, prichádzajú mladí autori. Veď všetko je v čase, prchajúcom prúde. Rodí sa, je a zaniká. Jeho verše však trvajú, recitujeme ich a žijú spolu s nami.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: Dušan Migaľa-,  foto: -Zuzana Vallušová-, ©2020