Z príležitosti blížiaceho sa 85. výročia narodenia Majstra (* 10. decembra 1928) venovali Obec Závažná Poruba a občianske združenie Naveky Závažná expozícii Domu Milana Rúfusa nový "šat".

Farebné bannery namiesto čierno - bielych fotografií chcú signalizovať, že viac ako smútok za básnikom je radosť z toho, že bol a bol náš. 

Bannery spĺňajú aj informačnú, ale aj propagačnú funkciu, ak nás teda pozvete do Vašej školy, spolku, združenia, príde s nami aj časť expozície.

Text:-Soňa Barániová-, ©2013