Milan Rúfus, básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí sa narodil 10. decembra 1928. Pri výročí nedožitých 91. narodenín predstavitelia Závažnej Poruby a občianskeho združenia Naveky závažná položili na miesto posledného odpočinku Majstra slova vence kvetov a zapálili sviečky.

V prítomných silno zarezonovali jeho verše:

Povedz mi, ja sa nebránim

samote ani biede,

čím bol môj život?

- Hľadaním.

Hľadaním odpovede.

Ibaže ústa tajomstva

nie sú až také zdielne.

Čím bol môj život?

Trvalým

úžasom z Božej dielne. -

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -dm-, foto:-dm, pb-, ©2019