Výnimočný prístup Strednej elektrotechnickej školy v Liptovskom Hrádku by mohol byť motiváciou pre iných.

Študenti - technici sú cieľovou skupinou projektu Milan Rúfus - prorok národa, projektu humanizujúceho technické zameranie školy.

Je chvályhodné, ak zriaďovateľ, v tomto prípade Žilinský samosprávny kraj, vyfinancuje túto formu cesty hľadania hodnôt v našom živote. Záverečné stretnutie vyučujúcich, študentov a lektorky Domu Milana Rúfusa malo atmosféru, s ktorou bol Majster "tamhore" určite spokojný.

Text:-PaedDr. Soňa Barániová-, ©2014