Milan Rúfus sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. Väčšiu časť života prežil v Bratislave. Domov sa navždy vrátil 18. januára 2009. Rodáci uložili jeho telo tak, aby mal výhľad na Poludnicu.

Pri nedožitých 93. narodeninách predstavitelia Závažnej Poruby položili na miesto posledného odpočinku básnika kytičku kvetov, zapálili svetielko vďaky, úcty a oživili slová, ktoré v liste adresoval svojím rodákom:

„Ja sa tam vrátim.

Aj keby som mal oči už iba na plakanie,

ja sa tam vrátim,

ja sa tam aj poslepiačky vrátim.“

Fotogaléria:

Text: -dm-, foto: -K. Migaľová-,©2021