Veľa zaujímavého sme zaznamenali v Lopušnej. Táto obec leží v Oravsko-novotargovskej kotline pri Dunajci, na úpätí pohoria Gorce.

Najskôr sme navštívili Pamätnú izbu filozofa, kňaza -  profesora teológie  Jozefa Tischnera pomenovanú Tischnerovka. 

Postrehli sme mnoho spoločného a takmer navlas rovnakého s expozíciou Domu Milana Rúfusa. V goralskej izbe sú sprístupnené pamätihodnosti veľkého rodáka: osobné veci, písací stroj, vzácne fotografie, napríklad zo stretnutia so Svätým otcom v Ríme, prvé rukopisy a mnohé originály filozofických prác. Prístupné sú aj nahrávky jeho príhovorov a kázní. Pochovaný je v rodnej zemi tak, aby z večnosti naveky hľadel na milované pohorie Gorce. V centrálnej časti cintorína sa nachádza jeho mohyla s vysokým kovovým krížom a tabuľou zo surového pieskovca. Vždy sa hlásil k rodným. V regióne Goralov prežil najkrajšiu časť svojej osobnej histórie. Stále patril tam, odkiaľ vyšiel.  Aj ako vysokopostavený cirkevný hodnostár si obliekal goralský kroj a navštevoval svojich rodákov.

Múdrosť ľudí žijúcich na poľskej strane Tatier zaznamenal vo svojich filozofických spisoch. Pamätnú izbu v goralskom štýle a  miesto posledného odpočinku veľkého ducha poľského národa hromadne navštevujú veriaci z celého Poľska.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text i foto: -Dušan Migaľa-, ©2014