V roku 2015 pripadla druhá januárová nedeľa na jedenásty deň. Práve v tento deň, vo sviatok, v nedeľu 11. januára 2009 navždy odišiel básnik, ktorý objavil most medzi nebom a zemou.

Hovoril k nám svojim nenapodobiteľným slovom. Bol to básnik mladosti, sĺz i našich ľúbostí. Pri šiestom výročí nenávratného odchodu sa v hlbokej úcte a vďačnosti na mieste posledného odpočinku pod Poludnicou predstavitelia Závažnej Poruby poklonili životu a dielu rodáka pripomenúc tak jeho nezmazateľnú myšlienku: "Slová sú stopy, ktoré po sebe zanecháva niekto, kto nami prešiel a prinútil nás vydať tón."

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Dušan Migaľa-, foto: -Anna Mikulášová-, ©2015