V roku 2019 budú mať návštevníci Domu Milana Rúfusa rozšírenú možnosť kontaktu.

Lektorovať budú:

  • lektorka: Lucia Bačíková, tel: +421 918 024 345,
  • lektorka: Soňa Barániová, tel: +421 948 606 231,
  • lektorka: Zuzana Hlavnová, tel: +421 910 902 733,
  • lektorka: Danka Kuľhavá, tel: +421 948 009 198.

Ďalej platí, že termín návštevy si treba vopred dohodnúť, zriaďovateľom DMR je obec a nie je v jej možnostiach zamestnať stáleho pracovníka na plný úväzok.

Text: -PaedDr. Soňa Barániová-, ©2019