Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči venovala Domu Milana Rúfusa básnickú zbierku Milana Rúfusa Čítanie z údelu, ktorú knižnica vydala v roku 2002 v Braillovom písme. 

slk dar dmr

©2014