Spomienky, úprimné vyznanie, dojatie. Silné emócie sa vznášali podkrovím Domu Milana Rúfusa v sobotu podvečer 14. decembra 2019. Predseda Občianskeho združenia Naveky závažná Pavel Baráni privítal vzácnu návštevu.

Na svoju mamu, herečku, recitátorku, dramaturgičku a režisérku Oľgu Rúfusovú, ktorá sa v tomto dome 31. marca 1932 narodila, s dojatím spomínala jej dcéra Dáša Rúfusová-Mojžišová, absolventka divadelnej fakulty VŠMU, členka divadla Andreja Bagara v Nitre, dnes pôsobiaca ako pedagogička javiskovej reči a herectva na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Syn Peter Rúfus, absolvent divadelnej fakultu VŠMU, ktorý bol členom SND v Bratislave a pedagógom na VŠMU, svojím nezameniteľným hlasom patrí v súčasnosti k popredným dabingovým hercom, sa stretnutia u Rúfusov nemohol zúčastniť.

Sestra Dáša s láskou spomínala nielen na ich mamu, ktorá v apríli tohto roku ukončila svoju životnú cestu, ale aj na starú mamu a starého otca, na staršieho brata svojej mamy Milana Rúfusa, ktorý bol verejnosti viac známy. Meno ich mamy bude uchované v srdciach jej žiakov a blízkych spolupracovníkov z košického aj bratislavského televízneho štúdia, v slovenskom dabingu, ale aj v srdciach svojich rodných.

Keď navštívite Dom Milana Rúfusa, pristavte sa v prednej izbe pri stene vzácnych spomienok na Oľgu Rúfusovú. Domu Milana Rúfusa ich venovali jej deti. Aj Peter a Dáša Rúfusovci prežili v tomto dome so svojou mamou kus detstva.

Na adventný sobotný večer u Rúfusov prijala pozvanie aj ďalšia blízka žena jej života - Dáša Machalová, členka predsedníctva Matice slovenskej. Spomína na ňu ako na dobrú vílu, ktorá ju sprevádzala od školských čias. Mala dar od Boha vycítiť u detí talent, rozvíjať ho a nasmerovať správnou cestou. Učiť ich láske ku slovu, vzdelávať sa, ctiť si spisovný jazyk.

Sobotný večer Oľgy Rúfusovej bol výnimočný. Bolo cítiť vzájomnú spolupatričnosť hostí a hostiteľov. Bolo cítiť, že sú naši, že patria k nám. Bolo cítiť Vianoce.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Katarína Devečková, foto: -Dušan Migaľa-, ©2019