Každoročne v čase sviatku Troch kráľov si v Dome Milana Rúfusa pripomíname narodeniny básnikovho jediného ťažko postihnutého dieťaťa. V tomto roku sa Zuzka dožila päťdesiatdeväť rokov. Mladí porubskí herci jej venovali rozprávku Plavčík a Vratko, čo osúšajú slzy sveta.

V ďalšom programe sme uviedli do života zbierku veršov Patrície Ambróz, ktorej báseň si v čase Radvanského veršobrania vybral Majster na dvojstránku vedľa svojej básne.

Tradične uviedli zhudobnené Rúfusove básne pani Soňa Jány a pani profesorka Dada Klementová.

Akcia bola ukončená básňou List Magde, ktorou účastníci večera poslali do Fialkového údolia 31 želanie sily matke a dcére v ťažkej situácii.

Majster bdel nad nami a tak sa sobotný večer venovaný Zuzke vydaril.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová, foto: -Dada Klementová-, ©2020