...pri spomienke na nedožité 93. narodeniny nášho ,,Uja básnika“ Majstra Milana Rúfusa.

V každej triede sa tento deň recitovali známe veršíky, kreslili ilustrácie k obľúbeným básničkám, ktoré veríme potešia Zuzanku v deň jej blížiacich sa narodenín.

Sladké adventné kalendáre od Občianskeho združenia Naveky závažná potešili aj všetkých žiačikov, ktorí si preverili svoje vedomosti v kvíze Rúfusovedko. Panie učiteľky boli milo prekvapené, koľko informácií si deti zo života a diela Majstra zapamätali.

Poobede deti z ŠKD pri hrobe rozsvietili teplé, svetielka sviečok nesúce posolstvo spomienky do diaľky...

Fotogaléria:

Text i foto: -Simona Marcinčinová-,©2021