Vyšívanú históriu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

predstavili 13. apríla 2019 v rámci ďalšieho zo

SOBOTNÝCH VEČEROV

autorka projektu PhDr. Jana Keppová a autorka časti výšivky pani Jarmila Józsová. Kvetka Staroňová predniesla báseň Modlitba za Slovensko priamo pred výšivkou, ktorú pani Józsová darovala Domu Milana Rúfusa.

V ďalšej časti prítomným beseda priblížila mnohé historické momenty vo vývoji evanjelickej cirkvi, ale aj peripetie, ktoré takýto obrovský projekt vždy sprevádzajú. Členky cirkevného zboru hosťom porozprávali o aktivitách Závažnej Poruby pri príležitosti 500. výročia reformácie, ktorému boli tieto aktivity venované.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová, foto: -Dušan Migaľa, Katarína Devečková-, ©2019