2. októbra 2014 navštívil Dom Milana Rúfusa reverend Dušan Tóth, známy evanjelický kňaz vysielajúci k nám počas socializmu kázne, ktoré sú jedinečné doteraz.

Slobodná Európa, Hlas Ameriky, Svetový kongres Slovákov a mnoho ďalších aktivít sa viažu k menu tohto akčného intelektuála. Radi ho privítame opäť.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -Soňa Barániová-, ©2014

 - poznámka lektorky: Lektorovala som iba zhodou okolností. Danka to robí rovnako. Obe sa snažíme, aby Rúfus "tamhore" bol s nami spokojný.