Členovia OZ vedení predsedom Pavlom Baránim pri 6. výročí úmrtia Majstra zapálili na jeho hrobe svetielka  jeho posolstva.   

11. január 2015 - šesť rokov od úmrtia M. Rúfusa 

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text: -K. Devečková-, foto: -M. Devečka-, ©2015