Tieto biblické slová vítali každého, kto prišiel za Doc. PhDr. Imrichom Vaškom CSc., dekanom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, do jeho pracovne. V dobe, keď na dverách čítame zvyčajne Neklopte, predstavuje takýto nápis čosi jedinečné.

Tento zbožný, múdry, ale skromný človek sa narodil v malej dedinke Ondrašovce neďaleko Prešova. Zomrel 9. februára 2010. Imricha Vaška spájalo so Závažnou Porubou silné puto. Bol priateľom, ctiteľom a znalcom diela Majstra slova. Napísal monografiu Milan Rúfus.

Rodáci uchovávajúci pamiatku svojho veľkého rodáka odhalili 10. septembra 2017 na jeho rodnom dome pamätnú tabuľu. Spomienkovú udalosť začala svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety. Omšu celebroval rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jarab PhD. O pol dvanástej sprievod vykročil k rodnému domu, kde žili rodičia významnej osobnosti a sedem súrodencov.

Pozvanie starostu Ondrašoviec Jozefa Lopuchovského (syn sestry Imricha Vaška) na túto výnimočnú udalosť prijali aj predstavitelia Závažnej Poruby a Občianskeho združenia Naveky závažná. Zástupca starostu Dušan Migaľa odovzdal starostovi tejto obce obraz Závažnej Poruby ako symbolické spojenie dvoch obcí cez veľké osobnosti. Posledný, zvukom zaznamenaný príhovor Imricha Vaška Porubänom, odovzdal synovi Andrejovi, rektorovi Katolíckej univerzity prof. ThDr. Jozefovi Jarabovi PhD a rodnej obci.

Pamätnú tabuľu odhalil syn Andrej so svojím synom Samkom za prítomnosti rodiny, vďačných rodákov, priateľov, farského spoločenstva a akademickej obce. Pamätnú tabuľu vysvätil mjr. PhDr Štefan Bartko, policajný kaplán v Nitre, synovec Imricha Vaška.

Fotogaléria: (otvoriť po kliknutí)

Text i foto: -Katarína Devečková-, ©2017